+90 212 657 20 33 / 34

Makina Değerleme

  • Sabit kıymet yatırımlarının değerlerinin en doğru şekilde belirlenmesi amacıyla her sektöre ait makine parkı, makine ve teçhizat ile demirbaşlar ve araçlar için rayiç değer, alım – satım değeri tespiti
  • Makine teçhizatı kira değeri, yıpranma oranı ve faydalı ömür tespiti.
  • Tüm bankalar ve finansal kiralama şirketleri, bağımsız yatırım ve denetim firmaları, kamu kuruluşları, aracı kurumlar, holdingler ve sınai şirketler gibi sermaye piyasası mevzuatına tabi olan veya olmayan birçok kurum ve kuruluşa yönelik uluslararası standartlarda kabul gören bağımsız ve tarafsız makine değerleme raporlarının hazırlanması