+90 212 657 20 33 / 34

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

  • Belirli bir bölgeye ait gayrimenkul pazarı araştırılması ve değerlendirilmesi
  • Yer seçimi, lokasyon analizi
  • Ulaşım ve trafik analizleri
  • Proje geliştirme ve değerleme çalışmaları
  • Finansal fizibilite etütleri
  • Şerefiyelendirme çalışmaları
  • En etkin ve verimli kullanım analizleri
  • Kentsel dönüşüm alanlarındaki binaların mevcut durum değeri ve gelecekteki fayda analizleri
  • Kentsel yenileme projelerinin değerlendirilmesi