+90 212 657 20 33 / 34

Gayrimenkul Değerleme

 • Bankaların bireysel (İpotek Finansmanı Kanunu kapsamındaki) ve kurumsal teminat amaçlı değerlemeleri
 • Bayilikle çalışan özel firmaların teminat amaçlı ipotek aldığı gayrimenkullerin değerlemesi
 • Gerçek kişi, tüzel veya kamu kurumlarının her türlü alım – satım işlemi için adil piyasa değeri tespiti
 • Ticari işlemlerde borçlu teminatını oluşturan gayrimenkullerin değer tespitleri
 • Kira tespit işlemleri
 • Gayrimenkule bağlı hak ve faydaların tespiti ve değerlemesi
 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, adil paylaşım ve hissedarlar arasındaki rayiç değerlerin tespiti
 • Hukuki durum tespiti
 • Mal paylaşımı, alım – satımı, trampa konusu olan gayrimenkullerin değer tespiti
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ya da Dünya Bankası ihaleleri kapsamında kamulaştırma işlerinde adil değer tespiti, ihale süreci yönetimi
 • Şirket aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin uluslararası muhasebe standartlarında değer tespiti
 • Hisse senedi borsada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5’ini aşan gayrimenkullerin alım – satım işlerinde, kendi gayrimenkullerini ayni sermaye olarak başka bir şirkete koymaları durumunda değer tespiti
 • Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) portföyünde bulunan gayrimenkullerin alım- satım, kiralama ve yeniden değerlemeleri